Przed rozpoczęciem drugiej części programu „Co Ty na to? A Ja na to EkoLato!!!”, czyli niezwykle intensywnego tygodnia w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu, na wycieczki mogły pojechać dzieci z sołectw. Lokalizacje były dwie. Mianowicie były to Park Krasnala w Nowej Soli oraz Błędne Skały w Parku Narodowym Gór Stołowych. Do pełnego atrakcji Parku Krasnala pojechały dzieci z Lisowic, Kawic, Dąbia, Szczedrzykowic i Motyczyna, natomiast między skalnymi formami tworzącymi niesamowity labirynt spacerowały dzieci z Mierzowic, Golanki Dolnej, Kwiatkowic oraz Rogowa Legnickiego.