Konkurs Kancelarii Prezesa Rady Ministrów związany z Europejskim Rokiem Młodzieży

Do 20 kwietnia 2023 r. zgłoś swoją kandydaturę w konkursie na „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży”.

Cel konkursu
Celem konkursu na „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży” jest wyróżnienie 16 młodych osób, które wykazują się szczególną aktywnością w zakresie:
– współdziałania z organizacjami pozarządowymi, samorządami szkolnymi, samorządami studenckimi, samorządami lokalnymi, które są zaangażowane w działania wspierające młodzież i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, oraz
– inicjatyw związanych z Europejskim Rokiem Młodzieży.

Warunki udziału
W konkursie mogą wziąć udział osoby od 15 do 26 roku życia.
Jeśli jesteś osobą poniżej 18 roku życia – koniecznie załącz zgodę Rodzica. Znajdziesz ją w Regulaminie Konkursu.
Uczestnik Konkursu samodzielnie zgłasza swoją kandydaturę.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Jak wziąć udział w Konkursie.
1. Zapoznaj się z Regulaminem.
2. Wypełnij Formularz zgłoszenia.
3. Sprawdź Formularz – upewnij się, że wypełniłeś wszystkie wymagane pola.
4. Wypełniony Formularz zgłoszenia prześlij elektronicznie do 20 kwietnia 2023 r. na adres EYY2022@kprm.gov.pl

Termin
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59.

Nagrody
16 Laureatów Konkursu wyłonionych przez Komisję Konkursową otrzyma:

1) tytuł „Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży” wraz z dyplomem,
2) nagrodę rzeczową,
3) zwrot kosztów dojazdu na „Ogólnopolską Konferencję dla młodzieży promującej wolontariat, transformację ekologiczno-cyfrową, społeczeństwo obywatelskie, mobilność edukacyjną i zdrowie psychiczne”. Szczegółowe informacje na temat zwrotów kosztów dojazdu prześlemy Laureatom Konkursu po jego rozstrzygnięciu
4) członkostwo w grupie roboczej, która zajmować się będzie zagadnieniami dotyczącymi młodych ludzi.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. w Warszawie, na Ogólnopolskiej Konferencji dla młodzieży promującej wolontariat, transformację ekologiczno-cyfrową, społeczeństwo obywatelskie, mobilność edukacyjną i zdrowie psychiczne.

Pytania
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres EYY2022@kprm.gov.pl

Szczegóły konkursu „Ambasador Europejskiego Roku Młodzieży” znajdziesz w Regulaminie Konkursu (zip, 319kB).