1-2 października br. przedstawiciele Rad Seniorów oraz aktywnych grup seniorów wzięli udział w Obywatelskiej Szkole Seniora t.j wyjeździe studyjnym połączonym z warsztatami prowadzonymi w rejonie Jeleniej Góry.

W trakcie szkolenia seniorzy wzięli udział w warsztatach w Ekomuzeum Tkactwa w Chrośnicy, spotkali się z  seniorami z Mysłakowic oraz wzbogacili swoją wiedzę o różnorodne metody aktywizowania i motywowania osób 60+ do działania.
W Obywatelskiej Szkole seniora wzięli udział przedstawiciele Rady seniorów z gminy Kąty Wrocławskie, gminy Lubin oraz seniorki z Prochowic i Wołowa.

W październiku i listopadzie seniorzy będą realizować inicjatywy integrujące swoje środowiska.
Działania realizowane są przez Fundację „Zielona Akcja” w ramach projektu „Rady Seniorów w gminach mniejszych – wyzwania i szanse dla aktywności obywatelskiej seniorów” finansowane ze środków ASOS.

Wyjazd studyjne w ramach Obywatelskiej Szkoły Seniora