Wyniki konkursu na realizację zadania “Posiłek dla potrzebujących 2024”