BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE
informuje o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty
na realizację zadania:

„Przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjnego służącego wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi dotyczącymi uzależnień i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych , adresowane do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci , młodzieży i rodziców wraz z oprawą artystyczną podczas imprezy tematycznej organizowanej na terenie miasta Prochowice w dniu 20 listopada 2022r. – Turniej Tańca- wysokość dofinansowania 16 826,36zł

W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę, która spełniła kryteria zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja Konkursowa zarekomendowała, a Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu
z siedzibą : 59-230 Prochowice, ul. Karola Miarki 5

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicj