WYTYCZNE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO DO SZKOLENIA OBRONNEGO NA 2020 ROK