W Dzienniku Ustaw 9 kwietnia 2019r. ogłoszona została ustawa Święto Chrztu Polski. To państwowe święto będzie obchodzone co roku 14 kwietnia-  data narodzin Państwa Polskiego. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski dlatego zachęcamy do uczczenia tego święta poprzez wywieszenie flag. Mimo, że szkoły w tym czasie nie będą czynne, prosimy o pamięć na rok przyszły. Obchodzenie tego święta przez placówki edukacyjne  powinno stać się ważnym elementem wychowania patriotycznego, szkoły mogłyby w tym terminie organizować uroczyste akademie czy też inne wydarzenia.

Włodarze naszej gminy 14 kwietnia wywieszą flagi na budynkach użyteczności publicznej, zachęcając do tego podległe sobie jednostki.

Święto Chrztu Polski

USTAWA
z dnia 22 lutego 2019 r.
o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, uchwala się co następuje:
Art. 1. Dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski.
Art. 2. Święto Chrztu Polski jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda