Nieznany kardynał, który przybył z dalekiego kraju został papieżem.
W dniu 16 października br przypadała 41. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.
Dla uczczenia tej ważnej daty w Gminie Prochowice odbyła się wyjątkowa uroczystość pt.
“XXX DZIEŃ PAMIĘCI O ŚW. JANIE PAWLE II W 41 ROCZNICĘ JEGO WYBORU NA PAPIEŻA”.
Organizatorami tego wyjątkowego spotkania był Zarząd Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy, wspólnie z Kołem TPD przy Szkole Podstawowej nr 1 w Prochowicach.

XXX DZIEŃ PAMIĘCI O ŚW. JANIE PAWLE II