Z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia składamy Państwu wyrazy uznania i wdzięczności za pełną poświęceń służbę na rzecz drugiego człowieka.
Dziękujemy za ogromny trud i wielkie serca, jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym, a także za ogromne pokłady cierpliwości, wyrozumiałości i siły.
Oby wszystkie plany i zamierzenia związane z nową częścią przychodni udało się zrealizować.

Życzymy Państwu, aby na co dzień otaczała Was wyłącznie serdeczność i życzliwość tych, których spotykacie na swoich życiowych drogach oraz satysfakcji z pracy zawodowej i samych pomyślności w życiu osobistym.

List gratulacyjny