Kościół p. w. Najświętszej Marii Panny w Golance Dolnej


Kościół p. w. Najświętszej Marii Panny – jego powstanie datuje się na wiek XV. Gruntowna przebudowa w wieku XVII i rozbudowa ok. roku 1755 nadały świątyni jej obecny kształt.

Prostokątna nawa i prezbiterium, drewniana wieżyczka z cebulastym, krytym blachą hełmem nie wyróżniają szczególnie kościoła w Golance Dolnej. Warto natomiast zajrzeć do środka i obejrzeć barokową ambonę z końca XVII stulecia. Bogaty ornament roślinny, w którym uważny obserwator odnajdzie i motyw liści akantu, i kwiatów słonecznika, a także owoców gruszki, pigwy i granatu – wyróżnia tę kazalnicę.

Na zewnątrz, wmurowany w przyporę kościoła, widnieje łaciński krzyż pokutny wykuty z żółtego piaskowca, ze stosunkowo rzadko spotykanym wyobrażeniem narzędzia zbrodni – pały.