Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela


Wzniesiona w wieku XIX bryła kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela nie stanowi wartości zabytkowej, natomiast warto zapoznać się przynajmniej z częścią wyposażenia świątyni. Najciekawiej prezentują się w niej elementy, które w przeszłości zdobiły kościół klasztorny w Lubiążu.

Barokowy ołtarz główny p.w. Anioła Stróża, który ukończono w 1695 r., prezentuje na cokołach rzeźby Archaniołów. W punkcie centralnym bardzo interesująco wyobrażono walkę Archanioła Michała z Lucyferem. Uzbrojoną w miecz ręką zadaje Michał cios kłębiącemu się u jego stóp, skutemu łańcuchem Lucyferowi. Dynamiczna kompozycja rzeźbiarskiej grupy świadczy o sporym talencie mistrzów lubiąskiego warsztatu.

Archanioł Michał ukazany został także z lewej strony osi ołtarza, z prawej natomiast wyobrażono Archanioła Gabriela.

Atrakcyjnie prezentuje się również barokowy prospekt organowy (być może także dzieło lubiąskich rzemieślników). W centrum rozbudowanej kompozycji dostrzeżemy postać Chrystusa Zmartwychwstałego w otoczeniu Mojżesza i św. Jana Ewangelisty, natomiast po bokach – wyobrażenia trudnych do identyfikacji dwóch papieży, kardynała i trzech biskupów. Zabytkowy charakter ma także skromna, drewniana ambona z XVII stulecia oraz spiżowy dzwon na kościelnej wieży (1575 r.).