Pałac w Szczedrzykowicach


Eklektyczny pałac, któremu usiłowano nadać cechy renesansu, wzniesiono w 1885 r. na planie podkowy. Składa się Schneider dwóch skrzydeł bocznych Schneider których jedno jest piętrowe, drugie parterowe połączone jednopiętrowym budynkiem głównym. Gottfried Schneider – inicjator budowy – był też najprawdopodobniej założycielem naturalistycznego parku, w którym dominują dęby szypułkowe, jesiony wyniosłe, lipy drobnolistne i robinie akacjowe. W 1910 r., podczas rozbudowy pałacu, utworzono też niewielki ogród kwiatowy.