Zabytkowy układ średniowieczny miasta


Trzon planu miasta stanowi regularny, prostokątny rynek z wychodzącymi sześcioma ulicami: dzisiejszą Legnicką (dawniej Legnicką lub Kościelną zwana), Wrocławską (dawniej Wrocławską zwana), Kochanowskiego (dawniej Głogowską zwana) , 1 Maja (dawniej Nową lub Wołoską zwana),prowadzące do bram (o podobnych nazwach strzegących wjazdu do miasta.

Zabytkowy układ średniowieczny miasta