ZE WZGLĘDU NA STAN EPIDEMII KORONAWIRUSA PLACE ZABAW
W GMINIE PROCHOWICE OBJĘTE ZOSTAŁY ZAKAZEM WSTĘPU.


PROSIMY O NIE KORZYSTANIE
Z PLACÓW ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH