Zakończenie pracy zawodowej Skarbnika Miasta i Gminy Prochowice