Dnia 20.01.2020r rozpoczęliśmy realizację projektu p.n. ZAKTYWIZOWANY- ZATRUDNIONY, realizowanego przez GD – Partner Sp z o.o. sp komand. z Poznania .
Zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej w Lisowicach, uczestniczy w nich 12 osób (6 mężczyzn i 6 kobiet z gminy Prochowice).

Projekt ma na celu aktywizacje osób bezrobotnych, poprzez szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta.

W programie przewidziane jest wsparcie w formie :
84 godzin szkolenia, 10 godzin doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
Część uczestników ma możliwość odbycia 3 miesięcznego stażu zawodowego.

Zakończenie przedsięwzięcia przewidziane jest na 27 lutego 2020r.

Mgops Prochowice