Rejestracja do programu:
– pod numerami telefonu 508 266 184 albo 508 266 183 (w godzinach 7:30 – 14:00)
– lub osobiście w rejestracji przychodni

Coraz więcej zachorowań na różnego rodzaju choroby przyczynia się do wczesnych zgonów. Zdrowy styl życia oraz wczesna diagnostyka daje Ci znacznie większe szanse na zdrowie. Program ma na celu wykluczenie ryzyka:
– zawału serca
– miażdżycy
– nadciśnienia
– udaru mózgu

Bez względu na to czy jesteś obarczony czynnikami ryzyka takimi jak nadwaga, palenie papierosów, czy mała aktywność fizyczna te schorzenia układu krążenia mogą Cię dotknąć!

Możesz z niego skorzystać w naszej przychodni, jeżeli:
– Jesteś naszym Pacjentem POZ
– i masz 35, 40, 45, 50 i 55 lat w danym roku kalendarzowym

W ramach programu pielęgniarka przeprowadzi u Ciebie pomiary i wywiad, a lekarz dokona fachowej oceny, wykonane zostaną:
– pomiar ciśnienia tętniczego krwi
– badania antropomorficzne
– badania laboratoryjne: morfologia krwi, gospodarka lipidowa, indeks glikemiczny

Jaki jest cel tego programu?
– zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób związanych z układem krążenia u pacjentów objętych programem
– zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK)

Zaleca się promowanie zdrowego stylu życia:
m. in.: niepalenia papierosów, prawidłowego odżywiania się oraz zwiększenia aktywności fizycznej.

Uniknij konsekwencji niezdrowego trybu życia (zawału serca, miażdżycy, otyłości, cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego krwi), zadbaj o zdrowie i zbadaj się

WAŻNE! Na wizytę rejestrować mogą się tylko pacjenci POZ w Przychodni Rejonowej w Prochowicach. Na badania weź ze sobą jedynie dokument tożsamości.

Więcej informacji:
https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia-chuk