Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Gmina Miejska Głogów zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu dla przedsiębiorców chcących rozwijać swój biznes lub inwestować w regionie.

16 MARCA 2022 r.
Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Głogowie

Na spotkaniu dowiesz się o:
– możliwości skorzystania z ulgi podatkowej CIT/PIT do 45% poniesionych kosztów inwestycji nawet przez 15 lat,
– łatwiejszych warunkach uzyskania zwolnienia podatkowego,
– możliwości realizowania inwestycji na Twojej nieruchomości,
– narzędziach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości z udziałem ekspertów z dziedziny funduszy unijnych dla firm (małych i średnich przedsiębiorstw), a także form wsparcia dla pracodawców.

Zapisz się!

HARMONOGRAM SPOTKANIA

11:00-11:30 Rejestracja gości i rozmowy przy kawie.
11:30-11:40 Otwarcie spotkania:
– Przemysław Bożek – Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
– Rafael Rokaszewicz – Prezydent Głogowa.
11:40-12:00 Jak rozwinąć swój biznes dzięki wsparciu LSSE S.A.?
– Wiesław Sowiński – Pełnomocnik Zarządu ds. Podstrefy Głogów – Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
12:00-12:20 Czy to dla mnie? Jak wygląda zwolnienie podatkowe w praktyce?
– Jacek Zimoch – Partner BIG TREE Consulting Group.
12:20-12:40 Przerwa kawowa.
12:40-13:40 Blok warsztatowy, czyli narzędzia wsparcia rozwoju przedsiębiorczości z udziałem ekspertów:
Fundusze Unijne dla firm w nowej perspektywie 2021-2027
– Aleksandra Kukuła – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Legnicy.
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oferowane przez Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
– Marcin Jednorał – Prezes Zarządu,
– Joanna Milczarz – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i Usług Finansowych.
Formy wsparcia dla pracodawcy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie
– Iwona Praszczyk – Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej,
– Agnieszka Pierzchalska – Doradca, Pośrednik Pracy
13:40 Poczęstunek, indywidualne rozmowy z ekspertami oraz doradcami.