Zaproszenie do udziału w kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week 2023 – Światowy Tydzień Pieniądza

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ma przyjemność zaprosić szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także biblioteki publiczne do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD.

Najbliższa, 11 edycja Kampanii odbędzie się pomiędzy 20 a 26 marca 2023 r. pod hasłem: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość). Hasło ma zachęcić młodzież do patrzenia w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.

Warunkiem uczestnictwa w Kampanii jest zaplanowanie i realizacja podczas GMW minimum jednego działania z zakresu edukacji finansowej w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców. Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa w GMW dla szkół i placówek oświatowych wraz z elektronicznym formularzem zgłoszeniowym ) dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

W ramach propozycji programowej GMW 2023 UKNF przygotował 13 webinariów GMW dla uczniów i nauczycieli

Bezpieczny telefon – jak chronić się przed cyberprzestępcami? (20 marca 2023 roku)`
ABC ubezpieczeń – co powinniśmy o nich wiedzieć (20 marca 2023 roku)
Skąd się biorą pieniądze w banku? Czy inflacja jest dobra dla naszego portfela? (21 marca 2023 roku)
Planowanie i zarządzanie finansami osobistymi (21 marca 2023 roku)
Rozważne inwestowanie na rynku kapitałowym (21 marca 2023 roku)
Kredyty bankowe, w szczególności kredyt na zakup mieszkania – z czym się wiążą (22 marca 2023 roku)
Dlaczego warto mieć ubezpieczenie i na co zwracać uwagę przy jego wyborze (22 marca 2023 roku)
Interaktywna edukacja – bezpieczne finanse w sieci – webinarium organizowane we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (22 marca 2023 roku)
Różne formy inwestowania na rynku kapitałowym – możliwości i ryzyka z perspektywy początkujących inwestorów (23 marca 2023 roku)
Pułapki myślenia – jak dokonywać racjonalnych decyzji inwestycyjnych (23 marca 2023 roku)
Fundusze inwestycyjne – jak stać się początkującym inwestorem (24 marca 2023 roku)
Cyberoszuści atakują – jak nie dać się okraść w Internecie? (24 marca 2023 roku)
 System gwarantowania depozytów w Polsce– webinarium organizowane we współpracy z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (24 marca 2023 roku)