Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice