Od dnia 30 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku Burmistrz poleca wykonywanie pracy zdalnej wszystkim pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach na stanowiskach kierowniczych urzędniczych, stanowiskach urzędniczych oraz stanowiskach pomocniczych i obsługi wykonujących czynności biurowe.

Zobacz Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice (PDF, 222 KB)