ZARZĄDZENIE Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie uchylenia zarządzenia