ZARZĄDZENIE Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 9 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice (PDF, 370 KB)