Zasady udzielania świadczeń medycznych w Przychodni Rejonowej w Prochowicach dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji

WAŻNE!
Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Gdy trafi pacjent z Ukrainy, już teraz:
– nie odmawiamy mu pomocy
– nie odsyłamy pacjenta do innego świadczeniodawcy
– nie pobieramy od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie wystawiamy za nie faktur
– ewidencjonujemy odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP
– realizujemy szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19
– lekarz wystawia e-recepty dla osób z Ukrainy, które nie posiadają numeru PESEL

W niedzielę 27 lutego ruszyła infolinia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) także w języku ukraińskim – więcej informacji na stronie gov.pl.

Dzwoniąc pod numer: 800 137 200 potrzebujący mogą otrzymać:
– konsultację medyczną,
– receptę elektroniczną,
– elektroniczne skierowanie do lekarza,
– elektroniczne skierowanie do szpitala,
– skierowanie na test SARS-COV-2.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
– od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia;
– w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.