Zawiadomienie – obwieszczenie dot. Budowa instalacji fotowoltaicznej naziemnej o mocy 1755,36 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 426_1 obręb 0005 Kawice (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny)