Do bardzo często zgłaszanych ze strony mieszkańców potrzeb należała budowa żłobka. Czekaliśmy na możliwość uzyskania wsparcia ze środków pozabudżetowych, aby móc te postulaty spełnić na wysokim poziomie. Aplikowaliśmy do rządowego programu Maluch+ i przygotowaliśmy dokumentację, w tym piękny projekt. Z ogromną satysfakcją informuję, że nasz wniosek otrzymał pozytywną ocenę i przyznano nam środki finansowe w kwocie trzech milionów zł. Cała inwestycja kosztować będzie ponad 4 miliony zł. Otrzymaliśmy ponadto informację o dofinansowaniu bieżącego utrzymania żłobka przez najbliższe lata w kwocie dwóch milionów zł. Obiekt powstanie na działce gminnej sąsiadującej z Miejskim Przedszkolem w Prochowicach. Pierwsze prace planowane są jeszcze w tym roku kalendarzowym.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
/-/ Alicja Sielicka