Gmina Prochowice po raz drugi pozyskała laptopy dla szkół

W ramach programu „Zdalna szkoła + ” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Prochowice pozyskała kolejne 55.000 zł na zakup sprzętu komputerowego.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Gmina Prochowice dodatkowo zakupi 22 laptopy, które przekazane zostaną do Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach i Szkoły Podstawowej nr 2 w Prochowicach.
To sprzęt, który ma ułatwić uczniom i nauczycielom naukę na odległość. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwoli nam pomóc najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom na ternie naszej gminy.