Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka
Zaprasza mieszkańców wsi Kawice
w dniu 15 lutego 2023 r.
(środa) o godz. 17 –tej
do świetlicy wiejskiej
na spotkanie w sprawie scalania gruntów w obrębie wsi Kawice