Jubileusz Złotych Godów to symbol wierności i miłości, to dowód wzajemnego zrozumienia, szacunku i istoty związku małżeńskiego. To również wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń i małżeństw.

14 grudnia odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Złote Gody obchodzili:
– Państwo Władysława i Edward Kalusowie z Prochowic,
– Państwo Wiesława i Henryk Kalusowie z Prochowic,
– Państwo Krystyna i Leon Łazarkowie z Lisowic oraz
– Państwo Krystyna i Antoni Derowie z Mierzowic.

Uroczystego aktu wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dokonała Pani Burmistrz Alicja Sielicka. Pani Burmistrz wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, Panem Władysławem Morochem przekazali również Jubilatom listy gratulacyjne, życzenia oraz kwiaty.

Naszym Jubilatom życzymy kolejnych Jubileuszy w zdrowiu, miłości oraz dalszej, wspólnej i zgodnej wędrówki przez życie. Niech dalej Wasze małżeństwa będą dowodem dla słów Augusta Bekannte „ Nie wystarczy pokochać trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie ”.