Jubileusz Złotych Godów to symbol wierności i miłości, to dowód wzajemnego zrozumienia, szacunku i istoty związku małżeńskiego. To również wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń i małżeństw.

7 października odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Złote Gody obchodzili:
– Państwo Krystyna i Mieczysław Dykasowie z Prochowic,
– Państwo Rozalia i Stanisław Dąbrowscy z Prochowic,
– Państwo Władysława i Henryk Koronkiewiczowie z Lisowic oraz
– Państwo Marianna i Roman Wzorkowie ze Szczedrzykowic.

Uroczystego aktu wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dokonała Pani Burmistrz Alicja Sielicka. Pani Burmistrz wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panem Władysławem Morochem przekazali również Jubilatom listy gratulacyjne, życzenia oraz kwiaty.

Naszym Jubilatom życzymy kolejnych Jubileuszy w zdrowiu, miłości oraz dalszej, wspólnej i zgodnej wędrówki przez życie. Niech dalej Wasze małżeństwa będą dowodem dla słów Augusta Bekannte „Nie wystarczy pokochać trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.