Kasa urzędu czynna jest codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 do 12.00.

Zobacz Zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 3 listopada 2020r zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach