Zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Prochowice , Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje, że Urząd Miasta i Gminy od dnia 22 kwietnia 2020 r. nadal będzie działał w trybie wewnętrznym i jest zamknięty dla dostępu mieszkańców gminy do odwołania, z wyjątkiem zadań związanych z:

 • ewidencją ludności i dowodami osobistymi; rejestracją stanu cywilnego,

 • pomocą społeczną ( realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej);

 • decyzjami architektoniczno-budowlanymi, środowiskowymi oraz innymi związanymi
  z inwestycjami;

 • korzystania z wód;

  Obsługa klientów z wyżej wymienionego zakresu zagadnień będzie prowadzona na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu na konkretny termin i godzinę –
  wymagane będzie, aby petent wyposażony był w maseczkę ochronną, rękawice i własny długopis.

   

 • świadczeniem usług komunalnych .

Kasa w Urzędzie będzie czynna od 27 kwietnia 2020 w godz. Od 8.00 do 12.00

Wszelkich płatności można dokonywać także przez Internet, w banku lub na poczcie.


Dni i godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie. Jednakże większość spraw będzie załatwiana drogą elektroniczną lub telefonicznie.


Dyżury telefoniczne:
• Sekretariat – (76) 85 84 342
• Fax – (76) 75 38 749
• Zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje – (76) 85 84 342 w.22
• Gospodarka nieruchomościami , rolnictwo – (76) 85 84 342 w.23
• Gospodarka odpadami komunalnymi – (76) 85 84 342 w.20 lub 18
• Ewidencja ludności , dowody osobiste i rejestracja aktów stanu cywilnego (76) 85 84 342 w.39
• Księgowość podatkowa – (76) 85 84 342 w.50
• Opłaty za odpady komunalne – (76) 85 84 342 w.18 lub 20
• MGOPS – (76) 85 84 387

Adres poczty e-mail: prochowice@prochowice.com lub sekretariat@prochowice.com

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

/- / Alicja Sielicka