Zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) w  trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, Burmistrz  Miasta i  Gminy Prochowice  informuje, że wykonywanie zadań publicznych przez pracowników urzędu nadal aż do odwołania podlega ograniczeniu polegającemu na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Przy wykonywaniu tych zadań dopuszcza się prowadzenie bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników urzędu. Są to zadania związane z:

  • ewidencją ludności i dowodami osobistymi; rejestracją    stanu cywilnego,
  • pomocą społeczną ( realizuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej);
  • decyzjami architektoniczno-budowlanymi, środowiskowymi oraz innymi związanymi
    z inwestycjami;
  • korzystania z wód;
  • świadczeniem usług komunalnych.
Bezpośrednia obsługa  interesantów z wyżej wymienionego zakresu zagadnień  będzie  prowadzona na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Prochowice,  po uprzednim telefonicznym umówieniu się  z pracownikiem urzędu na konkretny termin i godzinę bądź obsługę bieżącą polegającą na przywołaniu pracownika poprzez dzwonek znajdujący się przy drzwiach wejściowych-
wymagane będzie, aby petent wyposażony był w maseczkę ochronną bądź inną osłonę nosa i ust

Niezbędna jest dezynfekcja rąk przy wejściu do urzędu.

W pozostałym zakresie zadań urząd aż do odwołania będzie działał w trybie wewnętrznym.

 Kasa w Urzędzie  czynna jest codziennie  w godz. od 8.00 do 12.00

Wszelkich płatności można dokonywać  także  przez Internet, w banku lub na poczcie.

Dni i godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie. Jednakże nadal większość spraw będzie załatwiana drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Dyżury telefoniczne:
• Sekretariat – (76) 85 84 342
• Fax – (76) 75 38 749
• Zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje – (76) 85 84 342 w.22
• Gospodarka  nieruchomościami , rolnictwo – (76) 85 84 342  w.23
• Gospodarka odpadami komunalnymi  – (76) 85 84 342 w.20 lub 18
• Ewidencja ludności , dowody osobiste i rejestracja   aktów stanu cywilnego  (76) 85 84 342 w.39
• Księgowość podatkowa – (76) 85 84 342 w.50
• Opłaty za odpady komunalne – (76) 85 84 342 w.18 lub 20
• MGOPS – (76) 85 84 387

Adres poczty e-mail: prochowice@prochowice.com  lub sekretariat@prochowice.com
                                    poprzez platformę ePUAP :

                                      (/xk9qyv334b/skrytka)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

/- / Alicja Sielicka