W związku ze wzrostem zakażeń wirusem SARS CoV w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Prochowice Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje, że rekomenduje się załatwianie spraw mieszkańców drogą telefoniczną, elektroniczną bądź poprzez system ePUAP albo pocztą tradycyjną.

Od dnia 14 października 2020 roku zaprzestaje się przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice aż do odwołania oraz odwołuje się dyżury radnych do odwołania od dnia 15 października 2020 roku.
Od dnia 19 października 2020r. (poniedziałek) aż do odwołania ogranicza się dostęp interesantów do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Bezpośrednia obsługa interesantów będzie prowadzona na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem urzędu na konkretny termin i godzinę bądź obsługę bieżącą polegającą na przywołaniu pracownika poprzez telefon znajdujący się w holu urzędu. Przy wejściu do budynku urzędu wystawiony będzie pojemnik, w którym będzie można zostawić korespondencję urzędową, bez potwierdzenia odbioru.
Wymagane będzie, aby petent wyposażony był w maseczkę ochronną lub inną osłonę nosa i ust oraz zachował niezbędny odstęp 1,5 m od pracownika.
Niezbędna jest dezynfekcja rąk przy wejściu do urzędu oraz zachowanie niezbędnej odległości.

Kasa w Urzędzie czynna jest codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Rekomenduje się dokonywanie wszelkich płatności także przez Internet, w banku lub na poczcie na konta bankowe znajdujące się na stronie internetowej urzędu www.prochowice.com

Dni i godziny pracy Urzędu nie ulegają zmianie.

Dyżury telefoniczne:

  • Sekretariat – (76) 85 84 342
  • Fax – (76) 75 38 749
  • Zagospodarowanie przestrzenne i inwestycje – (76) 85 84 342 w.22
  • Gospodarka nieruchomościami, rolnictwo – (76) 85 84 342 w.23
  • Gospodarka odpadami komunalnymi – (76) 85 84 342 w.20 lub 18
  • Ewidencja ludności, dowody osobiste i rejestracja aktów stanu cywilnego (76) 85 84 342 w.39
  • Księgowość podatkowa – (76) 85 84 342 w.50
  • Opłaty za odpady komunalne – (76) 85 84 342 w.18 lub 20
  • MGOPS – (76) 85 84 387

Adres poczty e-mail: prochowice@prochowice.com lub sekretariat@prochowice.com
poprzez platformę ePUAP : (/xk9qyv334b/skrytka)

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
/- / Alicja Sielicka