zmiana organizacji ruchu w związku z przebudową nawierzchni Rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławska