Więcej informacji pod adresem:
https://mpk.legnica.pl/aktualnosci/2022-12-22.php