Od 2021 r. nastąpiły bardzo ważne zmiany w zasadach składania wniosków o płatności obszarowe.

-Wniosków o płatności bezpośrednie rolnicy składają jedynie za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a więc drogą elektroniczną.

-Od bieżącego roku rolnicy nie składają już oświadczeń o braku zmian we wnioskach.

-Nie są już dostarczane drogą pocztową do rolników spersonalizowane wnioski, a co miało miejsce w latach poprzednich.

Zmiany w zasadach składania wniosków - plakat