Duże dofinansowania do inwestycji na terenie Gminy Prochowice otrzymane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – edycja szósta PGR.

Na teren naszej gminy popłyną znaczne środki finansowe na inwestycje na rzecz mieszkańców Gminy Prochowice.

W poniedziałek 18 września2023 r.  Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego premiera w towarzystwie polityków wręczył promesy wójtom, burmistrzom, prezydentowi Legnicy i staroście powiatu legnickiego.

Gmina Prochowice otrzymała  – 3 mln 430 tys. zł na remont i przebudowę budynku usługowego wraz z kanalizacją zewnętrzną deszczową przy ul. Kochanowskiego.

Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” otrzymał – 3 mln 920 tys. zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Lisowicach etap 2.

Otrzymane wsparcie w nakłady inwestycyjne na terenie Gminy  Prochowice to istotny wkład w poprawę jakości życia Mieszkańców Gminy.

Nazwa zadania : Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8a w Prochowicach

Remont i przebudowa budynku ma na celu nadanie nowej funkcji obiektowi, w którym będą świadczone usługi społeczne m.in. zlokalizowany zostanie w nim Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji wykonany zostanie remont :

  1. elewacji północnej i wschodniej w tym m.in. docieplenie ścian, wykonanie zabezpieczeń spękań murów, odtworzenie tynków strukturalnych, naprawa istniejących tynków, wykonanie czyszczenia elewacyjnej cegły klinkierowej, odtworzenie okien, odtworzenie gzymsów oraz innych detali architektonicznych, renowacja parapetów zewnętrznych z cegły klinkierowej, wymiana stolarki okiennej, renowacja drzwi wejściowych i balkonowych, wymiana rynien i rur spustowych;
  2. elewacji południowej i zachodniej w tym m.in. docieplenie ściany i wykonanie nowych tynków mineralnych, wykonanie wyburzeń oraz przemurowań pod nowe otwory okienne i drzwiowe, montaż nowej stolarki okiennej, montaż nowych drzwi zewnętrznych;
  3. piwnic w tym m.in. skucie wszystkie tynków i osuszenie ścian;
  4. dachu, w tym m.in. wykonanie nowej konstrukcja więźby dachowej i pokrycia dachu wraz z montażem stopni dachowych, ław kominiarskich, płotków śniegowych;
  5. wykonanie nowych stropów;
  6. udrożnienie i odtworzenie wentylacji grawitacyjnej;
  7. odkopanie fundamentów zaizolowane izolacją przeciwwilgociową;
  8. rozebranie schodów wewnętrznych i wykonanie żelbetowych.
  9. obiekt zostanie wyposażony w windę niezbędną dla obsługi beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej.

Budynek jest jedynym pozostałym obiektem po zdegradowanym zakładzie Proskór Prochowice (wcześniej DZBR Renifer), który zakończył swoją działalność w latach dziewięćdziesiątych. Pozostały teren został już poddany rewitalizacji, natomiast budynek ul. Kochanowskiego 8A będący w złym stanie technicznym wymaga natychmiastowych działań.

Większość beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią osoby zamieszkujące tereny popegeerowskie, które po transformacji ustrojowej nie potrafiły odnaleźć się w nowej rzeczywistości społeczno – gospodarczej oraz osoby starsze, ograniczone ruchowo. Obiekt zlokalizowany w sąsiedztwie przystanku autobusowego, z dogodną komunikacją oraz parkingami, które będą przeznaczone do obsługi klientów, w godzinach pracy Ośrodka.

W obiekcie zlokalizowana będzie również Sala Ślubów, wykorzystywana nie tylko do ceremonii ślubnych ale przede wszystkim organizacji działań prorodzinnych – jubileusze wieloletniego pożycia małżeńskiego, spotkania z rodzicami nowonarodzonych dzieci, spotkania z seniorami i szereg innych działań.

Prace remontowe przyczynią się do odzyskania atrakcyjności tego obszaru oraz przywrócą korzystne warunki do życia i podejmowania działalności gospodarczej

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 18 m-cy 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji:

Przewidywana wartość inwestycji: 3 500 000,00

Deklarowana kwota udziału własnego: 70 000,00

Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2%

Kwota wnioskowanych środków: 3 430 000,00