Związek Komunalny “Wodociąg Lisowice” informuje, że w związku z wprowadzeniem wpłat masowych od dnia 10 lutego2021r. nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego.

W związku z tym, na wystawionych fakturach będzie występował indywidualny rachunek bankowy przypisany do każdego odbiorcy.

Prosimy o uregulowanie należności na nowe numery rachunków indywidualnych, wskazane na fakturze.