Związek Komunalny “Wodociąg Lisowice” informuje, że od dnia 1 marca 2022r. inkasenci Gminy Prochowice, Kunice i Ruja będą pobierali opłatę za zużytą wodę od odbiorców wody.