Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w imieniu własnym i mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice składam Pani Dyrektor oraz Pracownikom Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Prochowicach serdeczne podziękowania za dotychczasową efektywną pracę na rzecz promocji książki i popularyzacji czytelnictwa.
Z satysfakcją pragnę podkreślić, że instytucja od wielu lat jest kreatywnym ośrodkiem realizacji wielu ciekawych, różnorodnych przedsięwzięć na rzecz promowania literatury oraz pozyskiwania czytelników. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia dalszej wytrwałości, pozytywnej energii, satysfakcji z pracy oraz wszelkiej pomyślności osobistej, z wyrazami uznania i szacunku,
Alicja Sielicka
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice