Szanowna Pani
Dyrektor Agnieszka Rejchan
oraz Pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy złożyć wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy, by zawsze budziła szacunek i uznanie ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków.

Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu
w naszej Ojczyźnie nie brakło
dachu nad głową i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny,
pozostawiony bez opieki.” (Jan Paweł II)

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice
Maria Maćkowiak

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka