Z okazji Dnia Strażaka, życzymy wszystkim członkom OSP dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym.

Składamy Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie. To zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nada sobą i doskonalenie własnych umiejętności.

Życzymy spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych. Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań w dziele humanitarnej służby ludziom, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice Maria Maćkowiak

 Życzenia z okazji Dnia Strażaka