Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się:

· Pod adresem:
Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych | BADANIA CEN | Badania Ankietowe (stat.gov.pl)

· Na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym:
badania-ankietowe.stat.gov.pl

Ulotka Badanie cen detalicznych_nowa (PDF, 128kB)