Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu jest gminną instytucją kultury działająca na terenie Miasta i Gminy Prochowice. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się umożliwianiem uczestnictwa w kulturze lokalnej społeczności. Stara się stale podnosić jakość naszej oferty, wdrażając nowe projekty. Organizuje koncerty, konkursy czy zajęcia warsztatowe starając się w jak największym stopniu sprostać wymaganiom mieszkańców. Jako instytucja kultury organizuje także wydarzenia o charakterze edukacyjnym z zakresu kultury, które mają na celu kształtowanie świadomości odbioru, tożsamości, wrażliwości, poznawania dziedzictwa kulturowego niematerialnego, jak również materialnego oraz historii regionu i kraju, a także otwartości na inne kręgi kulturowe przybliżając dziedzictwo, ponieważ świat jest wielokulturowy. Temu służą między innymi organizowane wyjazdy czy też wystawy. POKiS jest również organizatorem wielu wydarzeń o charakterze rozrywkowym oraz przedstawiających różne zjawiska popkultury, co też jest potrzebne mieszkańcom.

Celem Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu jest upowszechnianie kultury i zachęcanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

W Ośrodku odbywają się zajęcia w różnych sekcjach zainteresowań.

Sekcja „Mały Artysta” powstała, by rozwijać kreatywność, twórczość, poczucie estetyki, wrażliwość, zdolności plastyczne i manualne najmłodszych. Zajęcia plastyczne pozwalają również kształtować wyobraźnię, obserwować otoczenie, dostrzegać detale, emocje, uczucia, które następnie można w twórczy sposób je odtwarzać. Podczas zajęć dzieci uczą się także pracować w grupie, co umożliwia integrację, kształtowanie więzi społecznych, dobrych zachowań, wartości i empatii. Zajęcia z pewnością wpływają na samorozwój uczestników.
Uczestnictwo w zajęciach „Mały Artysta” to także świetna zabawa podczas wykonywania swoich małych dzieł sztuki różnymi technikami.

Zyskująca od wielu lat coraz większą popularność – ZUMBA, gości również w naszej sali. Zajęcia łączące fitness, taniec czerpiący z wiele z tańców latynoamerykańskich i świetną zabawę. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i podzielone są na dwie grupy, z czego do jednej z grup uczęszczają seniorzy.

Artistic Dance jest sekcją tańca nowoczesnego, która w naszym ośrodku funkcjonuje już od wielu lat. Co roku na zajęcia zapisywani są nowi uczestnicy, co pokazuje jaką popularnością cieszą się nowoczesne choreografie dla najmłodszych. Obecnie funkcjonują dwie grupy – młodsza i starsza. Zajęcia prowadzi instruktorka Magdalena Głowiak.

Przy POKiS działają zespoły artystyczne jak: Zespół Ludowy „Kumoszki” , Męski „Chór Dnia Jednego” oraz Klub Tańca Towarzyskiego „IMPULS”.

Męski Chór Dnia Jednego miał być jednorazowym projektem, w tym też genezę swoją ma nazwa, a mimo tego działa nieprzerwanie już ponad 18 lat. Był rok 2002, kiedy zebrała się grupa mężczyzn, mająca wystąpić podczas Dnia Kobiet w sali widowiskowej Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Panów do występu wokalnego miała przygotować pani Izabela Grochowska-Gajos i prowadzi chór do dziś. Skład zespołu wielokrotnie przez długi czas działalności ulegał lekkim zmianom. Jednakże zawsze chór liczy kilkunastu śpiewających mężczyzn. Przez wszystkie lata swojego istnienia Chór Dnia Jednego występuje niemalże na wszystkich ważnych wydarzeniach w gminie Prochowice. Dwie próby w tygodniu odbywające się w POKiS zdecydowanie dają efekty, każdy obserwowany występ pokazuje dokonany postęp i odkrywa potencjał prochowickiego chóru. Dlatego też Chór Dnia Jednego jest często zapraszany na wydarzenia w różnych miejscowościach Dolnego Śląska. Na swoim koncie ma udział w licznych konkursach, nierzadko zajmując czołowe miejsca. Panowie pod batutą pani Izabeli wystąpili także na scenie Radia Wrocław, co bez wątpienia jest dużym osiągnięciem.

Ważniejsze cykliczne imprezy organizowane lub współorganizowane przez POKiS:

Plener Plastyczny
Plastyczny plener organizowany jest corocznie od 1986 r. Imprezę, która skupia artystów amatorów (malarzy, rzeźbiarzy) z Polski i zagranicy wieńczy wystawa poplenerowa i aukcja prac artystów. W 2006 r. obchodziliśmy uroczyście XX jubileuszowy Plener Plastyczny. Co roku część prac artystów amatorów wzbogaca i zdobi nasze jednostki gminne oraz teren miasta i gminy.

Turniej Tańca Towarzyskiego
Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice organizowany jest od 1998 r., od trzech lat poszerzony o tańce osób niepełnosprawnych. Turniej organizowany jest w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Prochowicach.

Dni Prochowic – Biesiada nad Kaczawą
organizowane są corocznie w ostatni weekend sierpnia (sobota i niedziela) z szeroką ofertą kulturalną nie tylko dla mieszkańców.

Dożynki Gminne
Organizowane są w jedną z niedziel wrześniowych, co roku w innej miejscowości gminy Prochowice. Do stałych punktów programu należą: msza dziękczynna, konkurs wieńców dożynkowych, wystawa płodów rolnych, występy zespołów najczęściej folklorystycznych.

Majówka z POKiS
w długi weekend majowy POKiS proponuje mieszkańcom szeroką ofertę kulturalną oraz zabawy rekreacyjne.

Mikołaj
Od lat w pierwszej dekadzie grudnia do dzieci przyjeżdża Św. Mikołaj z pomocnikami oferując paczki ze słodyczami i świetną zabawę. Spotkania te odbywają się w Ośrodku w Prochowicach oraz we wszystkich świetlicach wiejskich.

POKiS prowadzi także działalność w podległych mu świetlicach wiejskich w Mierzowicach, Lisowicach, Kwiatkowicach, Rogowie, Motyczynie, Golance Dolnej, Dąbiu i Szczedrzykowicach. W większości świetlic prowadzone są zajęcia edukacyjno-wychowawcze i profilaktyczne w ramach umowy z MG Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji o działalności POKiS