Sołectwo Lisowice


Sołtys:
Barbara Różańska

Rada Sołecka:
1. Małgorzata Sztyblewska
2. Agnieszka Furmaniak
3. Jadwiga Wiśniewska
4. Jarosław Różański
5. Józef Stadnik

Lisowice – największa wieś w gminie Prochowice, położona w północnej części gminy, liczy 919 mieszkańców. Wieś oddzielają od Prochowic tory kolejowe. W zachodniej części wsi przecina ją droga krajowa 36 relacji Wrocław – Lubin.

We wsi znajdują się : kościół pw. Wniebowzięcia NM Panny wzniesiony w 1855r., dwa sklepy, świetlica wiejska, boisko sportowe, zajazd. W Lisowicach, obok Prochowic , znajduje się najwięcej podmiotów gospodarczych różnych branż: hodowla drobiu, ubojnie drobiu, zakład przetwórstwa mięsnego, zakłady mechaniki samochodowej, tartak, betoniarnia, zakład produkcji makaronów, hurtownie. Większość mieszkańców zatrudniona jest w przemyśle i usługach. Znajduje się jednak we wsi kilka dużych i mniejszych gospodarstw rolnych nastawianych na produkcję roślinną w tym jedno na uprawę kwiatów.

We wsi znajduje się pałac z końca XIX w. oraz park krajobrazowy, przez wieś przepływa kanał Bobrek.

Dawne nazwy wsi

Lessici – 1217r.

Lisouici – 1245r.

Leschwicz – 1315r.

Laschowicz – 1318r.

Lassowicz – 1335r.

Leznitz – 1384r.

Lessewicz – 1387r.

Leestwin – 1566r.

Leschwiz– 1789r.

Leischwitz – 1818r.

Leschwitz – 1845r.

Po 1945r. początkowo Lesiewice, od 1947r. Lisowice

Nazwa pochodzi od słowa las, później zniemczona.

Historia wsi i dóbr

Lisowice są starą osadą założoną przez klasztor w Lubiążu z końcem XII w.. Ośrodkiem osadniczym był teren położony w pobliżu dzisiejszego kościoła zlokalizowanego na miejscu wcześniejszego. Średniowieczny kościół otoczony był cmentarzem. Istniały tu także dobra rycerskie. W 1530r. kościół został przejęty przez ewangelików i stanowił odtąd filię kościoła w Prochowicach. W 1848r. przy kościele funkcjonowała szkoła z miejscowym nauczycielem i filią w Kwiatkowicach.

Na miejscu obecnego pałacu wznosiła się inna szlachecka siedziba o czym świadczy mapa katastralna z 1860r. na której znajdujemy w miejscu pałacu budowlę o innym rzucie. We wsi istniały dobra rycerskie oraz inne dobra w tym chłopskie. Zabudowa Lisowic w obecnym układzie powstała na przestrzeni XIX w. skupiona wzdłuż dwóch równoległych względem siebie dróg wiejskich o przebiegu wschód – zachód rozdzielonych strumieniem Bobrek. Historyczny układ wsi Lisowice zachował się dość dobrze. Istnieją zarówno kościół jak i pałac, zachowane zostały w dobrym stanie obiekty powstałe na przestrzeni XIX aż po XX wiek. We wsi w pod koniec XVIII i w XIX w. powstały i funkcjonowały: kościół filialny ewangelicki, browar, szkoła, kuźnia, karczma, celnica drogowa, gorzelnia, zamek.