Posterunek Policji w Prochowicach ul. Kościuszki 5

Komenda Miejska Policji w Legnicy
Telefon : 47 874 68 60, fax : 47 874 68 65, e-mail : daniel.krzeczkowski@legnica.wr.policja.gov.pl

W dni wolne kontakt z Dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Legnicy tel.47 874 15 20 lub poprzez domofon znajdujący się obok drzwi wejściowych.

Kierownik Posterunku Policji w Prochowicach przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00.

asp. sztab. Daniel KRZECZKOWSKI – Kierownik Posterunku Policji w Prochowicach,
tel. 47 874 68 61, tel. kom. 797 306 279,
e-mail: daniel.krzeczkowski@legnica.wr.policja.gov.pl

asp. sztab. Dariusz SZCZEPANEK – tel. 47 874 68 62, tel. kom. 797 306 281,
e-mail: dzielnicowy.prochowice1@legnica.wr.policja.gov.pl,
dzielnicowy miasta Prochowice – ulice : Lwowska, Ciepła, Garbarska, Garncarska, Jaworowska, Kolejowa, Krótka, Legnicka, Leśna, Łąkowa, I Maja, Mała, Miarki, Mickiewicza, Okrężna, Piotra i Pawła, Pobożnego, Pocztowa, Pożarnicza, Przechodnia, Przysiółek Chwalkowice, Rynek, Wolności, Zakątna,Wrocławska do nr 54, Zamkowa,, Skwer Jana Pawła,Spacerowa.

sież. sztab. Piotr TOMAJCZYK – tel. 47 874 68 63, tel. kom. 797 306 282,
e-mail: dzielnicowy.prochowice2@legnica.wr.policja.gov.pl,
dzielnicowy miasta Prochowice – ulice : Akacjowa, Kresowa, Wojska Polskiego, Jagielońska, Klonowa, Kochanowskiego, Kościuszki, Krakowska, Reymonta, Mieszka I, Sybiraków, Młyńska, Ogrodowa, Piastów, Plac Kopernika, Powstańców Śląskich, Powstańców Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Styczniowych, Niepodległości, Rymszy, Słowackiego, Śląska , Średnia, Sienkiewicza, Warszawska, Wesoła, Wrocławska od nr 55 do 95, Rogowska, Polna, Magnoliowa, Przemysłowa, Rumiankowa, Sosnowa,Słoneczna, Kasztanowa.

asp. Kamil MAZIARZ – tel. 47 874 68 63, tel. kom. 797 306 283,
e-mail: dzielnicowy.prochowice3@legnica.wr.policja.gov.pl,
dzielnicowy gminy Prochowice – miejscowości: Cichobórz, Dąbie, Golanka Dolna, Kawice, Motyczyn, Szczedrzykowice.

mł. asp. Tomasz KOPCISZ – tel. 47 874 68 66, tel. kom. 797 306 284,
e-mail : dzielnicowy.prochowice4@legnica.wr.policja.gov.pl,
dzielnicowy gminy Prochowice – miejscowości: Lisowice, Mierzowice, Gromadzyń, Kwiatkowice, Rogów Legnicki.

asp. Paweł KLECHA – tel. 47 874 68 67, tel. kom. 797 306 285,
e-mail: dzielnicowy.ruja1@legnica.wr.policja.gov.pl,
dzielnicowy gminy Ruja.

UWAGA: telefony komórkowe odbierane są tylko w trakcie pełnienia służby.


Plany priorytetowe Dzielnicowych Policji na terenie miasta gminy Prochowice na I półrocze 2024 roku

Posterunek Policji w Prochowicach Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w ramach prowadzonych czynności służbowych podejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Prochowice poprzez sprawdzanie miejsc zagrożonych, poprawę infrastruktury, jak również realizuje ustawowe zadania wynikające aktów normatywnych.

Jednym z podstawowych obszarów działalności Policji jest profilaktyka społeczna oraz prewencja kryminalna. Podstawy prawne powyższych pojęć, jak i współpracy Policji z organami pozapolicyjnymi znajdują się w źródłach prawa powszechnie obowiązującego m.in., Ustawy o Policji. W art. 1 ust 2 pkt 3 wymienionego aktu normatywnego ustawodawca określił, że do podstawowych zadań Policji należy „ inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi”.

-Służbowego nr XXIX na okres od 01.01.2024r do 30.06.2024r realizowanego przez asp. Sztab. Dariusz Szczepanek. Zagrożenie występuje na terenie ścisłego centrum Prochowic tj. ul. Rynek oraz ul. 1-go Maja. Działania będą ukierunkowane na zwalczanie problemu wybryków chuligańskich takich jak niszczenie mienia publicznego znajdującego się w centrum miasta oraz wykroczeń społecznie uciążliwych popełnianych przez grupującą się tam osoby głównie w weekendy w godzinach wieczornych oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów.

-Służbowego nr XXX na okres od 01.01.2024r do 30.06.2024r realizowanego przez sierż.szt. Piotra Tomajczaka. Zagrożenie występuje na terenie placów zabaw osiedla XXX-Lecia w Prochowicach. Działania będą ukierunkowane na zwalczanie problemu wybryków chuligańskich takich jak niszczenie mienia publicznego znajdującego się w na terenie placów oraz wykroczeń społecznie uciążliwych popełnianych przez grupującą się tam młodzież głównie w okresie weekendowym.

-Służbowego nr XXXI na okres od 01.01.2024r do 30.06.2024r realizowanego przez mł.asp. Tomasz Kopcisz. Zagrożenie występuje na terenie placu zabaw , który znajduję się przy adresie Mierzowice 48a za Wiejskim Domem Kultury w Mierzowicach. Działania będą ukierunkowane na problem dotyczący popełniania wykroczeń społecznie uciążliwych popełnianych przez grupującą się tam młodzież. W szczególności spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie porządku publicznego oraz niszczenie mienia publicznego.

-Służbowego nr XXXII na okres od 01.01.2024r do 30.06.2024r realizowanego przez st.asp. Kamil Maziarz. Zagrożenie występuje na terenie przyległym do sklepu spożywczego ŻABKA znajdującego się w miejscowości Golanka Dolna. Działania będą ukierunkowane na problem wybryków chuligańskich takich jak niszczenie mienia publicznego oraz wykroczeń społecznie uciążliwych.


Plan Działań Priorytetowych

Rejon służbowy XXIX- starszy dzielnicowy asp.sztab. Dariusz Szczepanek telefon 797-306-281.

Zgodnie z Planem Działania Priorytetowego w okresie od 1 lipca 2023r do 31 grudnia 2023r, celem dzielnicowego jest rozwiązanie problemu występującego zagrożenia na terenie przyległym do sklepu ogólnospożywczego w Prochowicach przy ul. Rynek 28. Działania będą ukierunkowane na problem wybryków chuligańskich takich jak niszczenie mienia publicznego oraz wykroczenia społecznie uciążliwe popełniane przez grupującą się tam młodzież jak również inne osoby.

Rejon służbowy XXX- dzielnicowy asp. Konrad Kwiatek telefon 797-306-282.

Zgodnie z Planem Działania Priorytetowego w okresie od 1 lipca 2023r do 31 grudnia 2023r, celem dzielnicowego jest rozwiązanie problemu grupujących się osób na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach przy ul Młyńskiej 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Prochowicach przy ul Kościuszki 2. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr XXX będą ukierunkowane na problem wybryków chuligańskich takich jak niszczenie mienia publicznego znajdującego się na terenie szkół oraz wykroczeń społecznie uciążliwych popełnianych przez grupującą się tam młodzież głównie w godzinach wieczornych.

Rejon służbowy XXXI- dzielnicowy mł.asp. Tomasz Kopcisz telefon 797-306-284.

Zgodnie z Planem Działania Priorytetowego w okresie od 1 lipca 2023r do 31 grudnia 2023r, celem dzielnicowego jest rozwiązanie problemu grupujących się osób na terenie placu rekreacyjnego przy boisku w miejscowości Kwiatkowice. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr XXXI będą ukierunkowane na problem dotyczący popełniania wykroczeń społecznie uciążliwych popełnianych przez grupującą się tam młodzież głównie w weekendy. W szczególności spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie spokoju oraz porządku publicznego, a także wybryków chuligańskich takich jak niszczenie mienia publicznego.

Rejon służbowy XXXII- dzielnicowy st.asp. Kamil Maziarz telefon 797-306-283.

Zgodnie z Planem Działania Priorytetowego w okresie od 1 lipca 2023r do 31 grudnia 2023r, celem dzielnicowego jest rozwiązanie problemu występującego zagrożenia na terenie przyległym do stacji kolejowej w miejscowości Szczedrzykowice-Stacja. Działania priorytetowe w rejonie służbowym nr XXXII będą ukierunkowane na problem wybryków chuligańskich takich jak niszczenie mienia publicznego, przeciwdziałanie kradzieżom i włamaniom do zaparkowanych pojazdów znajdujących się przy stacji PKP.


Rejon służbowy XXIX- starszy dzielnicowy asp.sztab. Dariusz Szczepanek telefon 797-306-281

Zgodnie z Planem Działania Priorytetowego w okresie od 01 stycznia 2023r do 30 czerwca 2023r, celem dzielnicowego jest rozwiązanie problemu grupujących się osób na terenie Bulwaru w Prochowicach przy ul. Garbarskiej oraz Parku Miejskiego, które w godzinach wieczornych zakłócają spokój i porządek publiczny mieszkańców, popełniają wybryki chuligańskie takie jak niszczenie mienia publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

Rejon służbowy XXX- dzielnicowy asp. Konrad Kwiatek telefon 797-306-282

Zgodnie z Planem Działania Priorytetowego w okresie od 01 stycznia 2023r do 30 czerwca 2023r, celem dzielnicowego jest rozwiązanie problemu grupujących się osób na terenie placów zabaw na osiedlu XXX-lecia w Prochowicach przy ulicach Wojska Polskiego a Rogowska, Śląskiej i Powstańców Wielkopolskich, które w godzinach wieczornych zakłócają spokój i porządek publiczny mieszkańców, popełniają wybryki chuligańskie takie jak niszczenie mienia publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

Rejon służbowy XXXI- dzielnicowy mł.asp. Tomasz Kopcisz telefon 797-306-284

Zgodnie z Planem Działania Priorytetowego w okresie od 01 stycznia 2023r do 30 czerwca 2023r, celem dzielnicowego jest rozwiązanie problemu grupujących się osób na terenie placu zabaw w Lisowicach 90 przy Świetlicy Wiejskiej i sklepu spożywczego ABC, które w godzinach popołudniowych i wieczornych zakłócają spokój i porządek publiczny mieszkańców, popełniają wybryki chuligańskie takie jak niszczenie mienia publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

Rejon służbowy XXXII- dzielnicowy mł.asp. Arkadiusz Wachobow telefon 797-306-283

Zgodnie z Planem Działania Priorytetowego w okresie od 01 stycznia 2023r do 30 czerwca 2023r, celem dzielnicowego jest rozwiązanie problemu grupujących się przy sklepie ogólnospożywczym w miejscowości Szczedrzykowice, które w godzinach popołudniowych i wieczornych zakłócają spokój i porządek publiczny mieszkańców, popełniają wybryki chuligańskie takie jak niszczenie mienia publicznego, zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.


Plakat- nie daj się oszukać
SENIORZE BĄDŹ ŚWIADOMY, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ I ZAPAMIĘTAJ RADY POLICJANTÓW! (PDF, 369kB)