GMINA PROCHOWICE  realizuje projekt dofinansowany Funduszy Europejskich w ramach przyznanego Grantu w projekcie „Cyfrowa gmina”

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury sprzętowej i programowej w celu zwiększenia stopnia cyfryzacji urzędu oraz podwyższenia bezpieczeństwa cyfrowego, wprowadzenie narzędzi umożliwiających agregację logów oraz powiadamianie o przekroczeniu granicznych parametrów i wystąpieniu niezbędnych zdarzeń, rozbudowa systemu archiwizacji, szkolenie pracowników.

Dofinansowanie projektu z UE: 127 316,06 PLN

Cyfrowa gmina