Sołectwo Rogów Legnicki


Sołtys:
Jerzy Kurowski

Rada Sołecka:
1.Feliksa Kurowska
2.Nadrowska Genowefa
3.Leszek Zajdel

Rogów Legnicki– wieś położona we wschodniej części gminy, w bliskim sąsiedztwie Kawic i Kwiatkowic. Wieś zamieszkuje 318 mieszkańców. We wsi znajduje się: kościół filialny, świetlica wiejska, sklep, park krajobrazowy z pięknym drzewostanem, ogródek jordanowski, boisko sportowe. We wsi funkcjonuje kilkanaście średnich i mniejszych gospodarstw ogólnorolnych, parę ferm drobiu, w okolicy znajduje się 5 stawów rybnych i duża wytwórnia pasz i komponentów do pasz.

Od strony północno- wschodniej wieś graniczy z Odrą, stąd w okolicach wsi piękne lasy łęgowe znajdujące się w obszarze chronionym Doliny Odry.

Dawne nazw wsi

Rogau – niemiecka nazwa wsi wywiedziona jest zapewne od słowiańskiego słowa róg, lub polskiego rogacza

Po 1945r. Rogów Legnicki

Historia wsi i dóbr

Należący pierwotnie do klasztoru lubiąskiego folwark w Rogowie zakupił po sekularyzacji w 1820r. pruski minister skarbu Christian von Rother. Planował utworzenie w Rogowie rodzinnej rezydencji stąd zlecił budowę zameczku – dwukondygnacyjnej willi na planie prostokąta. Willa została wzniesiona przez architekta Karla Fredricha Schinkla w początkach 3 ćwierci XIX w. i przetrwała zapewne do okresu międzywojennego. Jej wyposażenie obfitowało w kolekcjonowane przez właściciela dzieła sztuki. Z zachowanych map katastralnych z połowy XIX w. wynika, że niedalekim sąsiedztwie willi znajdowała się jeszcze inna, większa budowla o reprezentacyjnym charakterze. Był to pałac z półkolistą salą balową. Budowla ta nie była autorstwa Schinkla, lecz była tu zastaną, a więc wcześniejszą. Obie dziś nieistniejące , znajdowały się na terenie rozległego parku rozciągającego się po północnej stronie drogi wiodącej do Kwiatkowic. Na wschód od willi i pałacu zlokalizowane były dwa folwarki należące do dóbr. Jeszcze w 1845r. właścicielem dóbr był Christian von Rother. Po nim znalazły się w rękach spadkobierców Juliusa a następnie Willego.

Rogów był wsią zdominowaną przez zlokalizowane tu dobra. We wsi znajdowały się przede wszystkim folwarki i towarzyszące im skromne zabudowy ludności wiejskiej: zagrodników, chałupników i rzemieślników. Zabudowania te były skupione na północnym odcinku drogi wiejskiej dzielącej folwark o przebiegu północ – południe, krzyżującej się z drogą w kierunku Kwiatkowic. Pod koniec XIX w. nie było w Rogowie zbyt wielu, jak np. w Kawicach, urządzeń przemysłu wiejskiego oraz instytucji publicznych. We wsi znajdowała się jedynie karczma za wsią, gorzelnia, kuźnia i szkoła katolicka filialna.