Bezpieczeństwo publiczne


Władze samorządowe przykładają wagę do problemu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Prochowice.

Szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne zapewniają instytucje powołane do ochrony ładu i porządku.